GDPR

Osobní údaje

Informace o zpracování osobních údajů dle nařízení EP a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzikých osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (GDPR)

Správce osobních údajů

Jakub Cortés, IČ: 87840375, příslušný úřad: Úřad městské části Praha 2, sídlo: Přemyslova 94/7, 128 00, Praha 2 - Vyšehrad

Kontaktní adresa: jcortes@atlas.cz

Zpracovatel osobních údajů v e-shopu: Zdeněk Kadlec, IČ: 88071154, příslušný úřad: Magistrát města Brna

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl stanoven.

Jaké osobní údaje se zpracovávají

cookies - identifikátor session uložený v prohlížeči, statistické informace o návštěvnosti a využívání stránek (analytics), též používají cookies

e-mailová adresa uživatele jako kontaktní a identifikační údaj

Jméno, adresa doručení v případě doručování přepravcem

Telefonní číslo jako kontaktní údaj pro přepravce

IP adresa Vašeho počítače

Proč a pro jaké účely se osobní údaje zpracovávají

Stránky používají cookies za účelem poskytování služby "Košík". Bez košíku nelze v e-shopu nic objednat. V prohlížeči se uchovává pouze náhodné číslo.

Cookies používáme také k anonymnímu měření a vyhodnocování návštěvnosti stránek pomocí služby Google Analytics společnosti Google. Uchovává se e-mailová adresa, jméno a adresa doručení zboží, telefon pro účely plnění kupní smlouvy (doručení zboží). Server uchovává IP adresu http klienta v logu www serveru za účelem monitorování provozu z bezpečnostních důvodů a analýzy chyb. Zákonným důvodem zpracování session cookies (pro Košík), e-mailu a dalších identifikačních údajů je to, že jsou nezbytné pro splnění kupní smlouvy (článek 6, odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR a ochrana práv správce a příjemce dat (oprávněný zájem, písm. f) Zadáváte je jen pokud jsou nezbytné pro doručení. IP adresu a analytics cookies používáme na základě našeho oprávněného zájmu (článek 6, ods. 1, písm. f) provozovat služby bezpečně a spolehlivě, k čemuž potřebujeme monitorovat provoz serveru. IP adresa není spojována s jinými osobními údaji. K automatizovanému rozhodování a profilování nedochází.

Po jakou dobu se osobní údaje uchovávají

Cookies se nastavují na dobu jednoho roku. Je možné je vymazat v prohlížeči.

E-mail, jméno, adresa, telefon se uchovávají po dobu 10 let z důvodu obhajoby právních nároků správce. Informce z logu web serveru se uchovávají po dobu max. 1 měsíce a automaticky se promazávají.

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům a jak jsou zpracovávány

Přístup k osobním údajům má správce osobních údajů a zpracovatel osobních údajů. Měřící data Google Analytics jsou k dispozici navíc společnosti Google, která je zpracovává, viz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů. Údaje o jménu, adrese doručení a případně telefonní číslo jsou předávány doručovací službě.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jak je můžete uplatnit

Právo na informace o zapracování osobních údajů - poskytujeme je zde na této stránce

Právo na přístup k osobním údajům a právo na přenositelnost os. údajů - můžete si zažádat o zaslání všech osobních údajů, které o Vás evidujeme, v elektronické podobě na Váš e-mail. Údaje dostanete v příloze e-mailu v html formátu pro zobrazení v prohlížeči a v přenositelném textovém formátu CSV.

Právo na výmaz (být zapomenut) Právo na opravu - pokud zjistíte, že zpracovávané údaje neodpovídají skutečnosti.

Právo na omezení zpracování - pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali výhradně pro nejnutnější zákonné důvody, či osobní údaje blokovat.

Právo vznést námitku - pokud se domníváte, že osobní údaje zpracováváme v rozporu s předpisy.

Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů - můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz. O uplatnění svých práv žádejte e-mailem na níže uvedeném kontaktu. Vaše žádost nebo námitka bude vyřízena co nejdříve, maximálně však do jednoho měsíce. Pokud by docházelo k častému opakovanému žádání o poskytování informací a úkonů v souvislosti s Vašimi právy, případně námitky by byly zjevně neodůvodněné, vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

Kontakt na správce os. údajů: jcortes@atlas.cz